Psykolog

Du är välkommen till:

Christiane Knorr
Tel: 070 – 619 85 11

christiane.knorr@varberg.se

Psykologens uppgift är att erbjuda sådan psykologisk kompetens som behövs för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och elever, samt vara ett stöd för personal i det psykosociala arbetet. Psykologen arbetar på uppdrag av rektor.

Ansvarar för psykologiska utredningar, diagnostik och bedömning, ge råd och förslag till insatser, uppföljning och utvärdering, samt remitterar vid behov till vidare utredning/behandling.

 Psykologkonsultation/handledning för pedagoger/personal: Syftet med konsultation är att ge ökad kunskap, ökad skicklighet samt ökat självförtroende för att, inom ramen för yrkesrollen, främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Annonser