Skolsköterska

Du är välkommen till
Birth Nilsson
Tel: 072-3577146
måndag-tisdag kl 8:00-16:00
torsdag-fredag kl 8:00-16:00
åk F-7
birth.nilsson@varberg.se

Du är välkommen till
Gunilla Ohlsson
Tel: 0708/145886
Fredag kl 8:00-15:00
åk 8-9
gunilla.ohlsson@varberg.se

Skolläkare Ulrika Isaksson ( kontaktas via skolsköterska)


-Skolhälsovården/EMI är Elevhälsans Medicinska Insatser

-Skolsköterskans uppdrag är (enligt skollag och socialstyrelsens riktlinjer ) att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa ,utveckling och livsstil.

Det sker genom regelbundna Hälsobesök hos Skolsköterskan.

Enligt basprogram erbjuds: längd, vikt, syn, hörsel och ryggkontroller samt vaccinationer.

-Skolsköterska ingår i skolans Elevhälsoteam.

-Skolsköterska utför enklare sjukvård i samband med skada som sker under skoltiden.

-Skolsköterska har tystnadsplikt men är skyldig att kontakta socialtjänst vid misstanke om att elev far illa.

Annonser