Skolsköterska

Du är välkommen till
Birth Nilsson
Tel: 072-3577146
måndag-tisdag kl 8:00-16:00
torsdag-fredag kl 8:00-16:00
birth.nilsson@varberg.se

Du är välkommen till
Carina Gustafsson
Tel: 072-3577146
Fredag kl 8:00-16:00
carina.gustafsson@varberg.se


Skolsköterskorna arbetar för att:

-bevara och förbättra elevens själsliga och kroppsliga hälsa.

-förebygga hälsoproblem genom att vaccinera och förmedla hälsoupplysning/friskvård genom hälsosamtal och hälsoundersökningar´

-göra bedömningar och föreslå åtgärder samt ge enklare sjukvård

-ge medicinsk syo och arbeta med miljö/olycksfallsfrågor

-Skolsköterskan har tystnadsplikt men också skyldighet att göra socialtjänsten uppmärksam då det föreligger misstanke om att en elev far illa.

Annonser