Ny maxtaxa för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Från och med 1 januari 2017 höjs inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 45 390 kr/månad. Det innebär att det fastställts nya högsta avgiftsbelopp för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

De hushåll som berörs av den förhöjda avgiften är de hushåll som tjänar mer än 45 390 kr/månad (tidigare inkomsttak).

Mer information om avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem hittar du på varberg.se.

Annonser